Ali TEZEL bilgi@alitezel.com.tr

Sosyal güvenlik sisteminin epey ilkesi var ama ikisi çok önemli, bunlardan birincisi zorunluluk ve diğeri de teklik. Zorunluluk ilkesi gereğince belli bir faaliyette bulunanlar zorunlu olarak sigortalı olmak zorundadır. Teklik ilkesine göre de, bir statü gereğince zorunlu sigortalı olanlar, diğer statü gereğince de faaliyette bulunsalar bile bir tek statüye göre prim öderler
...
Tamamı