Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/ 21751 E. 2007/8868 K ve 29.03.2007 tarihli kararında işsizlik sigortası ödeneğinin sorumlusunun kim olduğunu ve prim alacağı iddialarının ne suretle ispat edilebileceğini değerlendirmiştir. Karar özellikle işsizlik sigortası ödeneğinden kimin sorumlu olduğu ve işçinin işsizlik sigortasından yararlanamamasına işverenin kusurlu davranışlarının sebebiyet vermesi halinde, bunun sonuçlarının neler olacağına dair çok önemli, aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Karar bu konuda verilmiş çok nadir kararlardan biridir. Bu sebeple işsizlik ödeneğine dair talepler zımnında ilke mahiyetindedir.

İncelememize konu Yargıtay kararında, davacı yan; kıdem tazminatı, izin, ücret, prim ve işsizlik parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
...
Tamamı