İbrahim IŞIKLI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı kanunun uygulamasına yönelik olarak "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca SGK'nın 2009/79 sayılı genelgesinde uygulamalar açıklandı.

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar
...
Tamamı