Resul KURT info@resulkurt.com

Bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıların diğer çalışanlara göre daha erken emekli olmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumdaki sigortalılar için daha yüksek prim ödenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunla, SSK?lılar için 506 sayılı Kanunun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32?nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, 5510 sayılı Kanunun 40?ıncı maddesi ile fiili hizmet süresi zammı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ağır işlerde erken emeklilik

Kanuna göre, kurşun ve arsenik işlerinde 60 gün, cam fabrika ve atölyelerinde 60 gün, cıva üretimi işleri sanayinde 90 gün, çimento fabrikalarında 60 gün, kok fabrikalarıyla termik santrallerinde 60 gün, alüminyum fabrikalarında 60 gün, demir ve çelik fabrikalarında 90 gün, döküm fabrikalarında 60 gün, asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde 90 gün, yeraltı işlerinde 180 gün, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde 90 gün, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde 60 gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 90 gün, Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı?nda 90 gün, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde 60 günlük fiili hizmet zammından yararlanılacak.
...
Tamamı