Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/22652 E. 2007/7996 K. ve 21.03.2007 tarihli kararında davacı işçinin işe başlama tarihi hususunda taraflar arasında uyuşmazlık hâsıl olması durumunda uyuşmazlığın hangi esaslara göre çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Karar, işçilik alacağı davalarında çok sık şekilde görülen bir uyuşmazlık olan hizmet başlangıcına dair uyuşmazlığın hangi esaslara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmesi açısından çok büyük önem arz etmekte olup, ilke mahiyetindedir.

İncelememize konu kararda, davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içerisinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.
...
Tamamı