Ali TEZEL bilgi@alitezel.com.tr

Ücretinizden indirim yapılmışsa iki haklı seçeneğiniz var--Emeklilik zamanı ve emekli aylığı--Teşekkürler HAK-İŞ

İşveren ücretinizi tek taraflı olarak indirmişse veya yasaya aykırı bir biçimde ödemeye başlamışsa veya zamanında ödemiyorsa işinizi haklı sebeple derhal bırakma tercihiniz var olduğu gibi isterseniz işsiz kalmamak adına ses çıkarmayıp ilerde eksik ödenen kısımlar için eda davası da açabilirsiniz...Veyahutta ben hiç ses çıkarmam ne verirlerse alırım, ne denirse yaparım gibi üçüncü bir tercihi de kullanabilirsiniz...
Tamamı