İbrahim IŞIKLI

İstihdamı teşvik amacıyla 5920 Sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM'de görüşülerek kabul edildi. Yasada 2 ana teşvik unsuru vardır.

1- İşsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere, (yüzde 1 kısa vadeli sigorta kolu primi dahil) olmak üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırından İşçi-işveren payı İş-Kur tarafından karşılanıyor. İşsizlik ödeneği almakta iken işe alınanların, hak ettikleri halde kullanmadıkları işsizlik ödeneği sürelerince prime esas alt sınır üzerinden ödenmesi gereken işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primlerinin işsizlik sigortasından ödenmesi öngörülmektedir. Buna göre;

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, asgari ücret üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.
...
Tamamı