İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir mi?


Soru: Şubat 2007 ayında işten çıkartıldım. Mahkemeye gittim ve feshin geçersizliğini yargı yoluyla ispatladım. Mahkeme işe iademe karar verdi. Ancak işverenim beni işe başlatmayarak dört aylık ücretimle dört aylık tazminat ödedi. Tazminat ödemesi esnasında benden itirazıma rağmen gelir vergisi kesildi. Bu vergi yasal mıdır? Yasal değilse geri alabilir miyim? İsmi Mahfuz

Cevap: İşe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmesi konusu tartışmalıydı. TBMM?de geçtiğimiz ay kabul edilen 5904 sayılı Kanunla bu konudaki belirsizlik sona erdi ve tazminattan gelir vergisi kesilmemesi yasalaştı. Daha evvel bu tazminatlarından kesilen gelir vergileri de sahiplerine iade edilecek. Ancak bunun için öncelikle 5904 sayılı Kanunun RG?de yayımlanması sonra da Maliye Bakanlığının iade uygulamasının nasıl olacağına ilişkin genelgesi beklenmeli.

Şevket Tezel