Av. Ali Yüksel - Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/11561 E. ve 2009/3191 K. sayılı 23.02.2009 tarihli kararında hastalık veya kaza nedeni ile işe devamsızlık sebebine dayalı haklı nedenle fesihlerde haklı nedeni doğuran bekleme süresinin hangi esaslara göre tayin edileceğini ortaya koymaktadır. Kararın önemi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasında bekleme süresinin ne zaman başlayacağı hususunda açıklık olmadığı dikkate alındığında daha rahat şekilde anlaşılabilecektir. İncelememize konu karar işverenlere bu şekilde yapacakları fesihlerde hangi şartlara dikkat etmeleri gerektiği noktasında son derece kritik ve dava kazandıracak bilgiler vermektedir. Gerçekten de uygulamada da mesele yerel mahkemeler tarafından tam olarak açıklığa kavuşturulamamış durumdadır. Bu Yargıtay kararı uygulamadaki duraksama ve farklı uygulamaları da sona erdirebilecek açıklıktadır. İşçinin iş akdinin sağlık sebepleri ile yani 25/1'w göre haklı nedenle feshi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ancak bu sebeple yapılan fesih eğer hukuka ve usule uygun ise işten çıkartılan işçinin açacağı işe iade davası kabul edilmeyecektir.
...
Tamamı