Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alan sigortalıları istihdam eden işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, Kuruma; - 23 nolu belge türünü seçmek suretiyle gönderebilmeleri için, harp/vazife malulü sigortalı çalıştırdıklarına dair belge ile birlikte, - 24, 31, 34 veya 37 nolu belge türlerinden uygun olan belge türünü seçmek suretiyle gönderebilmeleri için, harp/vazife malulü sigortalı çalıştırdıklarına dair belge ve bu sigortalıların, haklarında, kısa vadeli sigorta kollarının yanı sıra uzun vadeli sigorta kollarının da kesilmesini talep ettiklerine dair dilekçeleri ile birlikte, * Birleşik Krallıkta ikamet edenler ile İsviçre vatandaşı olanlardan uzun vadeli sigorta kolunun uygulanmasını talep etmeyen sigortalıları istihdam eden işyerlerinin bu sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 39 nolu belge türünü seçerek gönderebilmeleri için, sigortalıların Birleşik Krallıkta ikamet ettiklerine veya İsviçre vatandaşı olduklarına dair belge ile birlikte, işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.