Ali TEZEL bilgi@alitezel.com.tr

Özel İstihdam Bürolarına işçi kiralama-satma yetkisi veren yasa düzenlemesi yani Modern Kölelik Yasasını Cumhurbaşkanı veto etti...Ayrıntılar ve vetonun gerekçesi aşağıda...

Türkiye'de sayısı 262'ye ulaşan 'Özel İstihdam Bürosu' şirketlere sektör sınırlaması yapmadan işçi istihdam edip bunları 'geçici iş ilişkisi' kurarak işletmelere kiralamanın önünü açan yasal düzenleme Cumhurbaşkanı Gül'den döndü. Gül, 25 Haziran gecesi saat 03.00'da yasalaşan 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, özel istihdam büroları kurulmasını öngören 1'nci maddesinin yeniden görüşülmesi için Meclis'e geri gönderdi.
...
Tamamı