Resul KURT info@resulkurt.com

İş Kanunu?na göre, sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmıştır.

Gece çalıştırma yasağı sadece 18 yaşından küçük olan çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir. Bu nedenle, işyerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin sanayie ait işlerde gece çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaklanmıştır. Yine, aynı maddeye göre, yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
...
Tamamı