Av. Ali Yüksel - Av. Cihan AVCI

Mecburi hizmet süresi tayin edilen sözleşmelerin belirli süreli hizmet sözleşmesi sayılmaması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/ 32752 E.2007/ 19457 K. ve 18.06.2007 tarihli kararında mecburi hizmet süresi öngörülen iş sözleşmelerinin niteliğini tartışmıştır. Karar özellikle bankacılık ve daha genelinde hizmet sektöründe uygulanan mecburi hizmet süresi içeren sözleşmelerin niteliklerini tüm yönleri ve sonuçları ile ortaya koyması açısından büyük önem arz etmektedir. Mecburi hizmet klozlu sözleşmeler İş Kanunu?nda tanımlanmayan ve çalışma hayatı içerisinde ihtiyaç üzerine geliştirilen nevi şahsına münhası nitelik arz eden bir sözleşmedir. Bu tip sözleşmeler tabiatıyla akla en yakın olan belirli süreli sözleşmelerini anımsatmaktadır. Ancak Yargıtay incelediğimiz kararda mecburi hizmet klozu bulunan iş sözleşmelerinin belirli süreli iş sözleşmelerinden farklı olduğunu ortaya koymuştur.
...
Tamamı