Ahmet Ağar

I-GİRİŞ

Meslek mensuplarının, SMMM odalarının ve TÜRMOB?un uzun yıllarca gelen bütün siyasi iktidarlardan talep ettiği, ?Mali Tatil?, nihayet, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunla düzenlenerek 28.3.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanuna göre her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatilin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu yıl, üçüncü yılını idrak ettiğimiz ve kullanmakta olduğumuz MALİ TATİL, hangi faaliyetleri ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunu, iki ana başlıkta toplamak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi, vergi mevzuatı, diğeri ise sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olan uygulamalardır. Bu yazımızın konusu, Mali Tatilin Sosyal Güvenlik Mevzuatı yönünden kapsadığı beyan, bildirim ve ödemelerin değerlendirmesi olacaktır.

Bu değerlendirme yapılırken, işverenlerin ilgili kurumlara yapacakları bildirim ve beyan tarihleri ile yasal sürelerin belirtilmesinin de yararlı olacağı düşüncesiyle, belgelerin verilmesi gereken yasal süreler de belirtilmeye çalışılacaktır.
...
Tamamı