Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/35475 E. 2008/34209 K. sayılı 19.12.2008 tarihli kararında işçiye çalıştığı süre boyunca kullandırılmayan yıllık ücretli izin ücretine uygulanacak faizin ne şekilde tespit edileceğini ve faizin hangi tarihten itibaren işleyeceğini tarif etmiştir. Karar özellikle yıllık ücretli izin ücreti kavramının geniş anlamda ücret mantığı içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği noktasındaki tereddütleri kesin surette ortadan kaldırması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Yine yıllık ücretli izin alacağının hangi tarihte doğmuş olacağı, bir diğer ifade ile muaccel olduğu tarihin tespiti de bu kararla net şekilde ortaya konabilmiştir.

İncelememize konu olayda davacı işçi ihbar, kıdem tazminatı, ücret, izin ile fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiştir.
...
Tamamı