İbrahim IŞIKLI

1475 sayılı eski İş Kanunu'nda, iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için, işverenin işçiye 30 günlük ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Özellikle ücret dışı ödemelerin de olduğu işletmelerde, hangi ödemelerin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması gerektiği noktasında sorun yaşanmaktadır. Bir yıldan artan sürelerde de aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır. Burada çalışanlara her bir yıl için ödenecek olan, 30 günlük ücret, giydirilmiş ücrettir. Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
...
Tamamı