Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/ 11072 E. 2009/127 K. ve 19.01.2009 tarihli kararında işçinin küçük yaşta bir kızla birliktelik kurmasının iş akdinin feshi açısından haklı neden olup olmayacağını tartışmıştır. Karar genel olarak işçinin küçük yaşta bir kızla ilişkiye girmesi hakkında olmakla birlikte, genel anlamda işyerinde yaşanan ilişkilerin ve cinsellik boyutu olan hadiselerin hangi şartlar altında iş akdinin haklı nedenle feshini mümkün kılacağına dair önemli kriterleri de içermektedir.

İncelememize konu kararda davacı taraf, iş sözleşmesinin davalı tarafça, gerekçe gösterilmeksizin feshedildiği iddiası ile işe iade talebinde bulunmuştur. Davalı taraf, iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulü ile davacının işe iadesi yönünde hüküm kurulmuştur.
...
Tamamı