İbrahim IŞIKLI

Asgari işçilik incelemelerinde işverenlere uzlaşma hakkının getirilmemiş olmasından dolayı eleştirilmekteydi. İşte 08.05.2008 tarih 26870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5754 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 85'inci maddesinde bu yönde bir düzenleme yapılmıştı.
...
Tamamı