Av. Ali YÜKSEL / Av. Cihan AVCI

Hizmet sözleşmesi devam ederken bordrolara alınan fazla mesai yapılmadığına dair kaydın hükmü

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 29379 E. 2007/ 37689 K. ve 11.12.2007 tarihli kararında hizmet akdi ilişkisi devam ederken, her ay imzalatılan ücret bordrolarına ''fazla mesai yapmadım'' şeklinde not düşülmesinin sonuçlarını ve bunun işçiyi bağlayıp bağlamayacağını değerlendirmiştir. Karar çok sık rastlanan bir uygulamaya ilişkindir. Gerçekten de birçok işyeri personeline her ay bordro imzalattığında bordronun ekine ''Fazla çalışma yapmadım'' ''Ücretimi aldım'' ''Yıllık izin ücretimi aldım'' şeklinde ifadeleri taşıyan belgeler eklemekte ve bunlara imza almaktadır. Uygulamanın iş hukuku açısından hükmünün ne olacağı büyük önem taşımaktadır. Özellikle fazla çalışma yapılmadığına dair bir beyanın imzalatılmış olmasının geçerli olup olmayacağı veya hangi hallerde geçerli olacağı hususu cevaplanması gereken ciddi bir sorunsaldır.
...
Tamamı