Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/39961 E. 2007/37561 K. ve 10.12.2007 tarihli kararında mevsimlik işi tanımlamış ve aynı işveren nezdinde geçen bir kısmı mevsimlik, bir kısmı belirsiz süreli iş ilişkisi ile görülen işlerde yıllık izin süresinin ne şekilde tespit edileceğini belirtmiştir. İncelediğimiz karar, özellikle mevsimlik ve belirsiz süreli iş ilişkilerinin aynı işveren nezdinde yaşandığı durumlarda yıllık izin süresinin neye göre tespit edileceğini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. İş Kanunu'nun açık hükmü gereğince mevsimlik işlerde yıllık izin söz konusu olmayacaktır. Ancak mevsimlik iş esasına göre başlayıp, tam zamanlı belirsiz süreli iş akdi ilişkisi halinde devam eden durumlarda işçinin yıllık izin hakkına sahip olup olmayacağı, olabilecekse ne zaman bu hakkı kazanacağı soruları önem arz etmektedir. İşte bu karar bu ve bunun gibi soruları kesin olarak cevaplandırmaktadır.
...
Tamamı