Kayıt Dışını Önlemek İçin Yeni Tedbirler Geliyor

Kayıt Dışı İle Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Mutabakatı Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
kayıt dışı ile mücadelede izlenecek yol ve
yöntemler hakkında, kurumların yapacakları iş birliğinin esaslarını belirlemek üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu?nda bir araya geldi.Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan aylık prim ve hizmet belgeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan muhtasar beyannamenin birleştirilerek, tek belge üzerinden işlem yapılmasına yönelik öneriler ve modeller üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Fatih Acar ve her iki Kurumun yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Bakanları bilgilendirmeye yönelik sunumlar gerçekleştirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri dünyada tek belge ile işlem yapan ülkelerden örnekler vererek İsveç, İtalya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri?nde uygulanan modeller üzerinden bilgiler verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı?nın 42 bin çalışanı olduğunu, Türkiye?nin her yerine ulaşabilecek mesafede olduklarını belirterek, kayıt dışılığı azaltmak noktasında buradaki birikimlerden faydalanılabileceğini söyledi. Maliye Bakanı, iki Kurumun işlemleri ile ilgili birleştirme çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek sorunların da eğitim ve sistem entegrasyonu
ile çözülebileceğini ifade etti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de, SGK ve GİB arasında varılacak mutabakatla kamu idaresi için verimliliği ve etkinliği arttıracak bir model geliştirilebileceğini ve kayıt dışı ile mücadele konusunda yeni bir proje hazırlığı içinde olduklarını söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Fatih Acar yaptığı konuşmada;
konuya, bürokrasinin ortadan kaldırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması için yapılması gerekenler noktasından bakılması gerektiğini belirterek, 8 ay içerisinde kurumlar arasında yapılan işbirliği ile 320 bin kişinin kayıt altına
alındığını, kayıt dışı ile mücadele konusunda cezalandırmayı değil, rehberliği ve bilgilendirmeyi esas alan bir yaklaşım içerisinde olduklarını vurguladı.
Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de, kayıt dışı ile mücadelede iki Kurum arasında işbirliği yapılabilecek konuların tespiti ve zamanında tahsil edilemeyen alacakların daha etkin tahsili konularına odaklanılması durumunda çalışmaların daha verimli bir zeminde yürütülebileceğini belirtti. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek?in kayıt dışı ile mücadele konusunda kararlılıkla mücadele edilmesi konusunda mutabık kalındığını tekrar hatırlatmaları ve iki kurumun ortak çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmesi yönündeki kararları ile sona erdi.

Kaynak: SGK Bülteni 28