Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/4429 E. 2008/ 6641 K. ve 28.03.2008 tarihli kararında fazla mesai teşkil edecek surette çalışma iddiaları karşısında hesaplamanın ve değerlendirmenin neye göre yapılması gerektiğini net bir biçimde ortaya koymuştur. Mesele mahkemeler nezdinde olmasa da sahada, bir diğer ifade ile işyerlerinde çoğu zaman sorulan bir soruya ilişkindir. Esasen fazla çalışmanın haftalık çalışma süresine göre değerlendirileceği ve haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma mahiyetinde olduğu hususu kanunda açık biçimde ortaya konulmuştur. Kanun çalışma saati anlamında günlük bir limit öngörmemiştir. Şu halde haftada 45 saati aşmaması koşulu ile günlük çalışma saatleri istendiği şekilde belirlenebilecektir. Bu uygulamada doktrinde de esnek çalışma olarak tabir edilmiştir.
...
Tamamı