Resul KURT

Stajyerlere yönelik teşvik hükümleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu bağlamda, İş Kur tarafından hem nitelikli iş gücü sağlanması ve hem de işsizlere en azından bir süre iş ortamında çalışarak vasıf kazandırılması amacıyla staj yapma imkanı sağlanıyor.

En az lise düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş işsizlerin, mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri staj programları düzenlenebilecek.

Stajyerlere sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacak. Stajyerlerin programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan stajyerlere, işveren ya da işveren vekili tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin 1/10?unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, stajyerlerin programla ilişikleri kesilir. Kamu kurum/kuruluşlarında staj programları uygulanmayacak.

Programdan yararlanacak işyerlerinin Kuruma kayıt olması zorunludur.

Staj programları en az 10 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.
...
Tamamı