[quote][size=10pt]Ahmet Ağar
"BORCU YOKTUR? YAZILARINDA İŞVERENLER CEZALANDIRILMAMALI

I- GİRİŞ :

Bilindiği üzere; ihalelere katılmak isteyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alarak ihaleyi yapacak olan kuruma ibraz etmeleri gereken ?Borcu Yoktur? yazıları ile ilgili olarak, ?Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ? doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

İhalelere katılmak için ?Borcu Yoktur? yazılarının verilmesi ile ilgili uygulamalarda yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, ihaleye katılamama riskiyle karşı karşıya kalan işverenlerin bu sıkıntısı ortadan kaldırılmış ve böylece ?Borcu Yoktur? yazıları ile ilgili uygulama, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu?nun bu konudaki amacına uygun hale getirilmiştir.

II- İHALELERE KATILACAK OLAN İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCUNUN BULUNAMASI NEDENİYLE İHALE DIŞINDA BIRAKILMAMASI GEREKİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiş olan ?İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları? gereği işverenlerin, ihale tarihi itibariyle; Türkiye?nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması gerektiği ile ilgili hükmün amacı, SGK?nun uzun süre borcunu tahsil edemediği ve bunu alışkanlık haline getiren bazı işverenlerden söz konusu prim borçlarının tahsiline yöneliktir.
...
Tamamı