Referans

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, son günlerde bazı kişilerin kendilerini iş müfettişi gibi tanıtarak iş yerlerine gittiğini ya da telefonla teftiş yapacaklarını beyan ettiklerini belirterek, işverenleri uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kuurlu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi gibi tanıtarak iş yerlerine gittiği ya da telefonla teftiş yapacaklarını beyan ettikleri, sahte belgeler düzenleyerek işverenlerden menfaat sağlamaya çalıştıkları, bunun yanı sıra kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları ya da Bakanlık adına malzeme alacaklarını belirterek para topladıkları yönünde ciddi duyumlar alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İş Müfettişleri teftiş faaliyetlerini yürürlükteki yasalar, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte ve teftiş amacıyla gittiği iş yerinde öncelikle işveren, işveren vekili gibi üst düzey yöneticiler ile tanışarak kimliğini gösterip geliş amaçlarını bildirmektedir.

Bunun yanında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan yayınların tamamı ücretsiz olup, satışa sunulan herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Ayrıca Kurul Başkanlığınca yürütülen tüm faaliyetler ücretsiz olarak yerine getirilmekte, toplantı, yemek, seminer ve benzeri adlar altında ücretli herhangi bir organizasyon gerçekleştirilmemektedir. İşveren, işveren vekili ve diğer ilgililerinin benzer bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerini talep etmeleri herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde Kurul Başkanlığımız veya Grup Başkanlıklarımızla irtibata geçmeleri, sahtecilik ya da dolandırıcılık halinde emniyet birimleri ve Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları önem arz etmektedir."