Sadettin ORHAN

Bugün için emeklilikte uygulanan yaş koşulu, 8 Eylül 1999 tarihinde getirildi. Bu tarihten önce işçi, memur ve esnaf için normal emeklilikte yaş koşulu aranmıyordu. Yaş şartı sadece yaş haddinden emeklilik durumunda vardı. Aşağıdaki tabloda normal emeklilik için 8.9.1999 tarihinden önce her bir kurum için gerekli şartlar yer alıyor. 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik koşulları
Kurum--------------Bayan--------------------Erkek
SSK--------------5000 gün-20 yıl--------- 5000 gün-25 yıl
Bağ-Kur---------20 yıl (7200 gün)-------- 25 yıl (9000 gün)
Emekli Sandığı--20 yıl hizmet süresi -----25 yıl hizmet süresi
Dikkat edilirse tabloda herhangi bir yaş şartı yer almıyor. Ancak sosyal güvenlik açıklarının kamu mali sistemini etkileyecek boyutlara ulaşmasıyla birlikte, emekliliği zorlaştırmak için yaş koşulu getirildi. 4447 Sayılı Kanunla 8.9.1999 tarihi itibarıyla getirilen bu düzenlemeye göre işçi, memur ve esnaf, belirli bir hizmet süresine ilaveten, belirli bir yaşı da doldurarak emekli olacaktı.
...
Tamamı