SERBEST MUHASEBECİLER, MALİ MÜŞAVİRLER VE İŞVERENLERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU


Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile ilgili olarak;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerleri bildirimlerinin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmesine dair usul ve esasları düzenleyen ?Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Muhammed GERÇEK
SGK ADANA İL MÜDÜRÜ
Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik? 21/07/2009 tarihli 27295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
5510 sayılı Kanuna tabi sigortalıların tamamı 4857 sayılı Kanuna tabi olmamaları nedeniyle sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinde yer alan ÇSGB iş kolu kodu ve dosya numarası alanı doldurulması şu an için zorunlu olmadığı gibi idari para cezası verilmesi de söz konusu değildir.


Detaylı bilgiler ilgili Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından duyurulacaktır.

Tüm üyelerinize duyurulur.


Muhammed GERÇEK
SGK ADANA İL MÜDÜRÜ