kamu işçi maaş

Konu: İşsizlik Maaşı Alana İş Ver İşçiden Kestiğini Cebe

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  İşsizlik Maaşı Alana İş Ver İşçiden Kestiğini Cebe

  İşsizlik ödeneği alan işsizi işe al SGK?ya kuruş prim ödeme, işçiden kestiğini de cebe at?

  11 Ağustos 2009 günü TBMM?de kabul gören 5921 sayılı Kanun?un 1 inci maddesine göre, işverenler normal işsizler yerine İŞKUR?dan işsizlik ödeneği alan birisini işe alırlarsa, işsizlik ödeneği alınması gereken süre boyunda aldığınız işçinin SGK primlerini sizin yerinize İŞKUR ödeyecek?
  Öte yandan işçinin ücretinden kesilecek SGK primleri de işverenin cebinde kalacağı gibi işçi işsiz kalırsa işsizlik ödeneğini de alamayacak?  Cumhurbaşkanımızın veto ettiği 5920 sayılı Kanun?un TBMM?de yeniden görüşmeleri 11 Ağustos 2009 günü gerçekleştirildi kabul edilen Kanun?un bu kere numarası 5921 ve 1 inci maddesine göre;

  ?İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür??.
  Madde metnini açacak olursak;
  1-İşe alacağınız işçi İŞKUR?dan işsizlik ödeneği alan bir işsiz olacak,

  2-İşe aldığınız işsiz, işe alınma ayından geriye doğru altı aydaki ortalama işçi sayınızı aşan sayıda olacak. Mesela;
  Eylül 2009 ayında bir işsizi işe alırsanız,
  Ağustos 2009 da 9
  Temmuz 2009 da 13
  Haziran 2009 da 14
  Mayıs 2009 da 7
  Nisan 2009 da 5
  Mart 2009 da 6 işçiniz var idiyse işçi sayılarını topladığımızda 54 kişiye ulaşırız ve bunu 6 aya böldüğümüzde, ortalama 9 işçimizin olduğunu görürüz. O halde eylül 2009 ayında işe aldığımız işçi 10 uncu işçimiz olacağından bu uygulamadan yararlanma hakkımız olur.

  3-İŞKUR?dan işsizlik ödeneği alan bir işsizi işe aldığımız için asgari ücret (693 lira ) üzerinden SGK?ya ödememiz gereken işçi ve işveren primlerinin tamamını İŞKUR bizim yerimize SGK?ya ödeyecek.
  Ödenecek rakama gelince SGK?nın prim çeşidi ve oranlarına göre;
  Uzun vadeli sigorta primi yüzde 20
  Kısa vadeli sigorta primi yüzde 1
  Genel Sağlık Sigortası Primi yüzde 12,5 olmak üzere toplam yüzde 33,5?tur.
  Buna göre de 693 X %33,5 =232,16 lira SGK primi bizim yerimize İŞKUR tarafından ödenecektir.

  4-İşsizin işsizlik ödenekleri de yanacak
  Bu arada İŞKUR?dan işsizlik ödeneği alırken işe aldığınız işçi için ise durum biraz kötü olacak, bir nevi işsizin aldığını işsizlik ödenekleri işverene verilmiş olacağından, işsiz sanki ödenek alıyormuş gibi değerlendirilecek.
  Bilindiği üzere 4447 sayılı Kanun?un 50 inci maddesine göre;
  ***Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
  a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
  Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

  Öte yandan, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenmektedir.
  Mesela, 2009 yılı haziran ayında işsiz kalan ve 1 Temmuz 2009 gününden itibaren 1080 gün (3 yıl) işsizlik ödeneği almaya hak kazanan bir işçi, bir ay sonra yeniden iş bulursa işsizlik ödeneği kesilir ama 4 ay sonra yeniden işsiz kalırsa bu kere daha önce alamadığı 2 yıl 11 aylık süre ile kendisine İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği ödenecektir.

  Fakat yeni uygulama aynen yürürlüğe girerse olan işsizin işsizlik ödeneğine olacak çünkü;
  Yeni Kanundan yararlanmak isteyen bir işverence tekrar işe alınırsa,
  İşe alan işverene 3 yıl boyunca her ay 232,16 lira menfaat sağlanmış olacak ama bu işsiz için ise sanki işe girmemiş de işsizlik ödeneği alıyormuş gibi değerlendirme yapılacaktır. İşçi bir müddet sonra tekrar işsiz kalırsa kendisine tek kuruş işsizlik ödeneği ödenmeyecektir.
  Telekom çalışanlarının dikkatine

  Ben Telekom?da çalışan teknisyen pozisyonunda SSK?lıyım. Emekliliğime 1 (bir) yılım var. Ancak başka bir Kuruma memur olarak gönderilme durumum var. Yani Emekli sandığına tabi olacağım.Şimdi Ben nerden hangi sosyal güvenlik kurumunda emekli olacağım? Bir sene sonra emekli olabilecek miyim? Bilgi almaya çalıştığım kişiler Emekli Sandığından olacaksın diyor. Ben SSK?dan emekli olmak istiyorum. Bekir Issı  Bekir bey, sizin gibi binlerce çalışan 4046 sayılı Kanun?un geçici maddesine göre özelleştirilen TELEKOM tarafından kamuya (havuza) gönderiliyorsunuz. Buna göre gittiğiniz kamu kurumunda memur olacaksınız. Memur olduğunuz için de eski 5434 sayılı Kanun?a tabi olacaksınız. Öte yandan 2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanunu?nun 8 inci maddesine göre SGK sizi, ?? bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.? hükmüne göre 5434 sayılı Kanuna göre memur emeklisi yapacaktır. Bu durumda kamuya geçerseniz SSK?dan emekli olma hakkınız olmaz, 9000 gününüz varsa veya olursa Emekli Sandığı?ndan teknisyen kadrosu ile 900-1000 lira aylıkla emekli olursunuz.

  Aslında bu yasal bir değerlendirme değil ama SGK?nın hatalı değerlendirmeleri bundan ibaret değil. Siz illa SSK?dan emekli olmak istiyorum diyorsanız yani devlete geçmeden Telekom?dan emekliliğiniz isteyin veya geçtikten sonra İş Mahkemesinde SGK?yı dava edin.  Kısa Kısa Kısa

  Metin Işıkçı-Eskişehir-1973 doğum yılınız, 29.12.1993 memuriyet başlangıcınız ve var olan yüzde 44 raporunuzla 6480 gün sayısı (18 yıl) ile erken emekli olacaksınız. Bu arada memur olmadan evvel almış olduğunuz sağlık kurulu raporunun orijinalini bulursanız 15 yılla emekli olursunuz.

  Mustafa Işık-İzmir-İş Bankası?ndan emekli olduğunuz için sizin aylıklarınız da hem eski 506 sayılı Kanun hem de yeni 5510 sayılı Kanunlar gereğince nafaka borçları hariç hacze konu edilemezdi. İcra dairesine yaptığınız itirazın reddedildiğini belirtiyorsunuz bu ret İcra Tetkik Hakimliğinden mi geldi yoksa icra müdürlüğü mü reddetti? İtirazınızın ret kararını bize gönderebilir misiniz?

  Razı Tekbaş-Sizin vergi mükellefiyetinizi devam ettirerek işlettiğiniz dükkanı kiraya vermişsiniz ama sizin kiracı dediğiniz kişi şimdi ben sigortasız işçiydim demişse sizi dava edebileceği gibi SGK?ya da şikayet edebilir. Ancak aynı kişi işyerinde denetim yapan SSK müfettişlerinin 2007 yılında işyerinde düzenledikleri tutanağa, ben burada çalışmıyorum diye açıklama yazdırmışsa açacağı davayı da yaptığı şikayeti de sonuçlandırması biraz zor.

  Yavuz Künden- Erzurum-10.11.1956 doğum tarihiniz, 01.08.1979 işe girişiniz ve var olan 5637 gün ve askerlik borçlanma sürenizle dilediğiniz zaman SSK?dan emekli olma hakkınız var. Alacağınız kıdem tazminatı kamuda çalışma yılınız ile son brüt ücretinizin çarpımı kadardır. Bu arada ne 1475 sayılı Kanun?da ne de 4857 sayılı Kanun?da işveren yol paralarını ödemek zorundadır diye bir madde yok ama Toplu İş Sözleşmenizde varsa onu bilemem.

  Ali Tezel / Haber Türk


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: İşsizlik maaşı alana iş ver işçiden kestiğini cebe

  5921 İşsizlik sigortası kanunu ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun

  18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323

  ....
  MADDE 1 ? 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. ?İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.?
  ...

 3. #3
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: İşsizlik Maaşı Alana İş Ver İşçiden Kestiğini Cebe

  Bu teşviklerinde suyu çıktı. Nasrettin hoca fıkrasındaki gibi suyunun suyunun suyu.

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: İşsizlik Maaşı Alana İş Ver İşçiden Kestiğini Cebe

  İşsizlik sigortasından yararlananlara istihdam kolaylığı

  İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
  5921 sayılı ''İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' 18 Ağustos 2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, asgari ücret üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

  Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemiş olması şart.

  Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanacak.

  Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Ayrıca, işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamayacak.

  Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmayacak.

  İlave istihdamda kaynak işsizlik sigortası

  Yine 5921 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ile, 2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Bu madde kapsamında işe almaya ilişkin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin fondan karşılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere, 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

  Bu madde hükümleri;

  a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmeyecek.

  b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmayacak.

  c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmayacak.

  ç) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlanmak suretiyle uygulanmayacak.

  d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerleri hakkında uygulanmayacak.

  e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmayacak.

  f) 5510 sayılı Kanun'a göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacak.

  İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

  Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılacak.

  Dünya G.

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: İşsizlik Maaşı Alana İş Ver İşçiden Kestiğini Cebe

  Alıntı T U R K O Nickli Üyeden Alıntı
  Bu teşviklerinde suyu çıktı. Nasrettin hoca fıkrasındaki gibi suyunun suyunun suyu.
  Suyu çıktığı gibi ben kendi adıma bir tutarlı bir politika olduğunu görmüyorum. Zaten işsizlik sigortası fonunda biriken parada öteden beri her kesimin gözü vardı, önce bütçeye aktarıldı şimdi patron kesimine.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşsizlik Maaşı Hk
  Konu Sahibi kadirdiloglu Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 17.Ocak.2017, 10:18
 2. İşsizlik Maaşı
  Konu Sahibi gatem Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Kasım.2014, 22:25
 3. İşsizlik maaşı alana iş ver işçiden kestiğini cebe at
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Ağustos.2009, 16:52
 4. İşsizlik Ödeneği Alana SGK Sağlık Yardımı Vermek Zorundadır
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2009, 13:44
 5. İşsizlik maaşı.?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2008, 18:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36