[quote][size=10pt]Ali Tezel

Sosyal Güvenlik Reformu'un 2007 yılı versiyonu Anayasa Mahkemesi tarafından herkes eşittir ama kamu görevlileri daha eşittir denilerek iptal edilince, İMF yeni düzenlemeler TBMM'en geçinceye kadar Stand-by gözden geçirmelerini tam 7 kere erteledi her erteleme ile vermesi gereken 500'r milyon doları da 2008 yılı Nisan ayında 5754 sayılı Kanun TBMM'en geçince 3,5 milyar dolar olarak hemen verdi. Zira, artık İMF sermayesinin istediği gibi bir sağlık politikamız olmuştu.

Yeni sağlık politikası, Türkler ne kadar çok hastalanırsa Avrupa ve ABD'iler ve Türkiye'eki yandaşları o kadar çok zengin olurlar idi...

[url=http://www.alitezel.com.tr/tezel/yazi_goster.php?id=3035]Tamamı