İbrahim IŞIKLI

İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere genel müdürlük tarafından yetkilendirilen hekimlere işyeri hekimi denilmektedir.

İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda genel müdürlükçe yaptırılacak sınavda başarılı olmak zorundadır.

İşyeri hekimliğinin hem işletmeler, hem çalışanlar ve hem de işverenler açısından önemli avantajları bulunmaktadır. İşyeri hekimleri sigortalılara 2 güne kadar istirahat verebilmekte, ilaç yazıp sigortalıların tedavilerini sağlamaktadır.
...
Tamamı