Şevket Tezel

Soru: Bir asıl işverenden iş alan taşeronun işe başlamadan önce SGK'ya hangi belgeleri vermesi gerekiyor? Nizam İŞBİLİR

Cevap: Asıl işverenden iş alan taşeronların (Alt işverenlerin), 5510 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, yerleşim belgesi ile imza sirkülerini, varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekâletname ve imza sirkülerini, diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgeleri vermesi gerekiyordu. Bu evraka ek olarak 01.08.2009'dan itibaren asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini de SGK'ya elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermeleri yükümlülüğü eklenmiş bulunuyor.
...
Tamamı