Atilla DÖLARSLAN

Yasanın ilgili bölümlerinin yürürlük tarihi, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 18 Ağustos 2009. Teşvik kararnamesinin yayım tarihi ise 16 Temmuz 2009. 5921 sayılı Kanunda düzenlemenin geriye yönelik yürüyeceğine dair bir düzenleme de yok.

Hatırlarsanız bu köşede teşvik paketi ile ilgili çeşitli zamanlarda yazılar yazdık.

16 Haziran 2009 tarihli ilk yazımızda, pakette yer alan istihdam teşviklerinin uygulanabilmesi için yasal düzenlemelere gerek olduğunu ama bu konuda henüz adım atılmamış olmasına değinmiştik.

24 Temmuz tarihli ve bu konudaki ikinci yazımızı kaleme aldığımız anda ise beklenen düzenlemelerden bazıları yapılmış durumdaydı.

Bakanlar Kurulu'nca "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" alınmış ve istihdam teşvikinin uygulama esasları belirlenmişti.

Bu düzenlemelere göre yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılmış yatırımlarda istihdam edilecek personelin sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı belli sürelerle Hazine tarafından karşılanacaktı.

Ancak ortada tuhaf bir durum vardı. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun o tarihte böyle bir karar alma yetkisi yoktu.

Nedeni ise ilk yazımızda da belirtildiği gibi bu konuda kanun değişikliğine gerek olmasıydı.

Yani teşvik kararnamesi "gayrı yasal" dı.

Peki, bu konu nasıl atlanmıştı?
*******
Aslında konu atlanmamış, hükümet bu konudaki bir tasarıyı Meclis'e sunmuş hatta Genel Kurul'da da edilmişti. Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlandığında yürürlüğe girecekti.

Bu kanun ile Bakanlar Kurulu'na istihdamla ilgili teşvik paketinde bahsi geçen konularda düzenleme yapma ve uygulama konusunda yetki veriliyordu.

Her şey yolunda gitse bir sorun olmayacak, tasarı yasalaşacak ve Bakanlar Kurulu da bahsettiğimiz "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da bu yetkisini kullanmış olacaktı.

Ama beklenmeyen bir gelişme oldu.

Mecliste kabul edilen bu kanun teşvik paketiyle ilgili düzenlemeler yanında özel istihdam büroları konusunda da düzenlemeler içeriyordu.

Bu konu kamuoyunda çok tepki gördü. Bunun üzerine konu Cumhurbaşkanının önünde bir süre bekledikten sonra özel istihdam büroları konusundaki düzenleme veto edilip Meclis'e iade edildi.

Mecliste yeniden görüşülen yasanın, veto edilen bölümleri metinden çıkarılarak tekrar kabul edildi. Cumhurbaşkanınca da onaylanıp 5921 kanun numarası ile 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa yürürlüğe girdi girmesine ama teşvik kararnamesinin "yasallığı" konusundaki tartışmayı çözmedi.

Çünkü yasanın ilgili bölümlerinin yürürlük tarihi yayım tarihi olan 18 Ağustos 2009.

Teşvik kararnamesinin yayım tarihi ise 16 Temmuz 2009.

5921 sayılı Kanunda düzenlemenin geriye yönelik yürüyeceğine dair bir düzenleme de yok.

Bu durumda 16 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren teşvik kararnamesi "gayrı yasal" durumunu sürdürüyor olmuyor mu?

*******

Teşvik belgelerinde, hangi kararnameye dayanılarak verildiği ve içerdiği destek unsurları açık bir şekilde yazılıyor.

Bu yeni teşvik rejiminde verilecek belgelere de dayanak olarak bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararı gösterilecek. Oysa bu Kararnamede bir anlamda yasal değil.

Daha sonra çıkan bir yasanın da bu Kararnameyi yasal hale getirmesi bizce mümkün değil.

Henüz uygulamalar başlamamışken bu sorunun çözülmesi gerekiyor.