Resul KURT

Okurlarımızın en fazla merak ettiği ve soru yönelttiği konulardan birisi de evlenen kadın işçilerin ihbar-kıdem tazminatı hakkıdır. Sorular birikince kısa kısa açıklamakta yarar gördük.

1475 Sayılı Mülga İş Kanunu?nun 14?üncü maddesindeki düzenlemeye göre; İş Kanunu kapsamındaki bir işyerinde çalışan ?Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda,? kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir. Yani, işten ayrıldıktan sonra evlenen kadın işçiye kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Yine, kadın işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı almasını hak etmeyecek şekilde sona ermesinden bir süre sonra, evlenme nedeniyle kıdem tazminatı talep etmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır.
...
Tamamı