Şevket Tezel

Soru: Bir kişi askerdeyken onun için isteğe bağlı sigorta primi ödenebilir mi? Nasıl isteğe bağlı sigortalı olunur? Beray UYSAL

Cevap: Askere giden kişi 18 yaşını doldurmuş olduğuna göre Bağ-Kur kaydı devam eden bir zorunlu sigortalı konumunda da değilse başvurusu halinde isteğe bağlı sigortalı olmasına engel bir durum bulunmuyor. Askerden önce isteğe bağlı sigortalı olmuşsa da isteğe bağlı primlerine devam edebilir. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olabilmek için SGK İl/SGK Merkez Müdürlüklerinden temin edilecek İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi'nin doldurulup, bu formun ikamet adresinin bulunduğu SGK İl/SGK Merkez Müdürlüğüne ulaştırılması gerekirken daha önce İsteğe Bağlı Sigortalı olarak hizmeti bulunanların talep dilekçesi ile başvurmaları mümkün bulunuyor.
...
Tamamı