Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 15.03.2005 tarih ve 2004/17069 E. ve 2005/6989 K. sayılı ilamında okur yazar olmayan işçiye imzalatılan ibranamenin geçerliliğini tartışmıştır. Yargıtay incelediğimiz kararında okur-yazar olmayan kişiden alınan ibranamelerin sıhhatinin ve geçerliliğinin ne şekilde tespit edileceğini, mahkemelerin böyle bir durumda hangi yolları takip etmesi gerektiğini detaylı olarak göstermiştir. Uygulamada işçilerden alınan ibranamelerin mahkemeler önünde alacağın ödendiğini ispatlaması bazen sağlanamamaktadır. Mahkemeler, ibranamenin serbest irade ile verilmediğinden veya içeriği bilinmeden imzalanmasından ötürü bu ibranameleri geçersiz sayabilmektedirler. Gelinen noktada bir çok suiistimale açık bir durum söz konusudur. İş akitlerinin sonunda her türlü hak ve alacağını alıp, ibraname veren işçiler, aslında özgür iradeleri ile verdikleri ibranameleri inkar yoluna gitmektedir. Bu da işverenlerin aynı alacağı iki defa ödemesine sebep olmaktadır.
...
Tamamı