İSA KARAKAŞ

BAĞ-KUR, T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu yeni kurulan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı?na devredilerek tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, devredilen söz konusu bütün kurumların sigortalılarını kapsamaktadır. Böyle olmakla birlikte işçilerin SGK?ya bildirilmeleri farklılık göstermektedir. Bildirimin süresinde yapılmaması halinde işverenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
t İşçilerin bildirilmesinde genel kural
İŞÇİLER ile işçi gibi sigortalı kabul edilen (4/1-a) kapsamındaki sigortalıların kural olarak ?sigortalılık başlangıç tarihinden önce? örneği ve şekli SGK tarafından belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi ile işverenleri tarafından Kuruma bildirmek zorundadır. Kural bu olmak birlikte kanun koyucu yapılan işin niteliği, faaliyete başlama tarihi ve işe fiilen başlamadan önce bildirmenin güçlüğü gibi halleri göz önünde bulundurarak bazı iş kollarında sigortalıların işe başlamadan sonra da bildirilmesine cevaz vermiştir. Belirtilen kuralın istisnaları aşağıda tek tek incelenmiştir.
...
Tamamı