Resul KURT
İşçinin kendi iradesiyle ve sınava girip kazanmak suretiyle memur statüsüne geçmiş olması durumunda, iş sözleşmesi işçinin kendi isteği ile sonlandırıldığından dolayı kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi mümkün olmamaktadır.
Ancak, kamu kurumuna devlet memuru statüsüyle yapılan atama sonucunda, işçilikte geçen süresinin, memur statüsüyle gerçekleşecek emeklilik sırasında dikkate alınarak emeklilik ikramiyesinin hesabında göz önünde bulundurulacaktır.

Yargıtay'ın bir kararında belediyede işçi olarak çalışmaktayken memur statüsüne geçen ve emekli sandığından emekli olan davacıya ödenen emekli ikramiyesinin hesabında işçilikte geçen süre dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay'ın uygulamasına göre, özelleştirilen işyerinde kapsam dışı statüde çalışan işçinin kendi isteği ile kamu kurumlarına atanması halinde kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz.

Kıdem tazminatı ne zaman ödenmeli
...
Tamamı