ZİYA PERVER

Özürlü (engelli) olmayanların, yani yüzde 0 ile yüzde 39 arasında işgöremezlik raporu olanların emekli olabilmek için işe giriş tarihine göre 3 şartı taşıması gerekiyor.
Belli bir yaşı tamamlamak.

Belli bir prim ödeme gününü tamamlamak.

Belli bir sigortalılık süresini tamamlamak.

Ancak çalışan engelli, yüzde 40 ve daha fazla oranda bir rapora sahipse bu şartlardan ilki olan yaş şartı ortadan kalkar, diğer iki şart ise biraz daha basitleştirilir.

Mesela; 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesine göre eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A'lı emekli olacak olanlardan; Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 53. maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özrü bulunan ve bu sebeple malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3.600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanır.

Sakatlığı sonucu vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 60. maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87. maddesine (tablo 1) göre emeklilik zamanı belli edilmektedir.Yukarıdaki madde metninden de görüldüğü üzere engelliler için yaş şartı yoktur, prim ödeme gün sayıları ile sigortalılık süreleri de eskiye göre biraz daha kolaylaştırılmış ve kademesi genişletilmiştir.
...
Tamamı