[quote][size=10pt]Ali Tezel

Ev hizmetlerinde çalışanlar da SGK sigortalısı olurlar ve Onlar için de sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödenir ama bu çalışanlar için gelir vergisi ödenmediği için normal çalışanlara göre cebinizden çıkacak para daha az olur...

Tamamı