Çalışma izni bir ayda sonuçlanacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların çalışma izniyle ilgili 7-8 ayda sonuçlanan başvuruları bir ayda yanıtlanacak.
Pek çok yabancı yatırımcı, Türkiye'de yapılması planlanan yatırımların önündeki en büyük engel olarak buradaki bürokratik işlemlerde görüyor ve bazı durumlarda yatırım yapmaktan vazgeçiyordu.
Ömer Dinçer, bu konudaki sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla göreve gelir gelmez konusunda uzman bir akademisyenin başkanlığında komisyon kurularak bu sorunun masaya yatırılmasını istedi. Kurulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak Bakan Dinçer'e bir rapor sundu.
Raporda yer alan ve hayata geçirilen önlemler şöyle:
-Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan üç daire başkanı sayısı bire indirildi ve işlemlerin tek elden yapılması sağlandı.
-Sektörler itibarıyla yetersiz olan şube müdürü sayısı 4'ten 6'ya çıkarıldı.
-İşlemlerin ilk başvuru noktasında bitirilmesi amacıyla şube müdürlerine yetki devri yapıldı.
-Daha önce genel müdür yardımcısında bulunan izin verme ya da reddetme yetkisi şube müdürüne verildi.
-Başvuru evrakının bakanlığa giriş ve çıkış süreleri asgari seviyeye çekildi.
-Yabancıların çalışma izni işlemlerinin taahhüt edilen ortalama sürelerde bitirilebilmesi için yeterli ve nitelikli personel tahsis edildi.
-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uyumun sağlanması amacıyla yönetmeliklerde işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik değişiklik çalışması ve izinlerin standart bir şekilde objektif kriterlere göre verilmesi ve personel inisiyatifinin en aza indirilmesi yolunda düzenleme çalışmalarına başlandı.
-Mevcut personelin daha verimli olabilmesi amacıyla çok sıkışık olan çalışma ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla yer ve oda tahsisi yapıldı.
-Çalışma izni düzenlenecek olan ve harç ödemesi beklenen başvurulara ait ödeme bilgisinin ilgililere bakanlığın internet sayfası üzerinden duyurulmasına başlandı.
BEN DE TAKİBİNİ YAPACAĞIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bakanlığın her biriminde bürokrasiden kaynaklanan engelleri en aza indirmek olduğunu vurguladı.
Bakanlık bünyesinde bu anlayışa uygun bir model geliştirme çabasında olduklarını anlatan Dinçer, bu konudaki çalışmalara yabancılara çalışma izni verilmesinden başladıklarını söyledi. Dinçer, ''Kanun bize izinlerle ilgili 3 ay süre vermesine rağmen, aldığımız önlemlerle çalışma izni talebinde bulunan başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz cevap 1 ay içinde verilecek'' dedi.
2010 başında uygulamaya konulması planlanan, yabancıların çalışma iznine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik otomasyon projesinin ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başlandığını bildiren Dinçer, şunları kaydetti:
''Bu sistemle vatandaşlarımız kendileriyle ilgili tüm takipleri bakanlığa gelmeden artık elektronik ortamda yapabilecek. Yani hangi evrakın kimin önünde ne kadar süreyle beklediğini vatandaşlarımız görebilecek ve bu konuyu sorgulayabilecek. Ancak aynı takibi bir bakan olarak ben de yapacağım. Hangi evrak kimin önünde ne kadar süredir bekliyor ben de göreceğim.''
M.Yenigün

23.09.2009