EKREM SARISU

Soru: Şirketimiz çalışanın hafta sonu rahatsızlanması üstüne özel hastaneye kaldırmışlar. Üç gün hastanede yatan personelin adına olan hastane masraflarını şirket olarak biz karşıladık. Karşıladığımız hastane harcamalarını defterlerimize gider yazabilir miyiz?

Cevap: Personeliniz adına olan ve şirketinizce karşılanan özel hastane harcamaları, personele sağlanan menfaat olarak kabul edildiğinden, direkt olarak gider yazamazsınız. Ancak; harcamanın brüt tutarı bulunarak bu tutar üzerinden, o aya ait personele ödenen ücrette dikkate alınarak, gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra, Gelir Vergisi Kanununun 40/1 nci maddesine göre, ücret(sağlanan menfaat olarak) gibi gider yazabilirsiniz.

Ölünceye kadar bakma akdiyle verilen daire için veraset vergisi ödenmez

Soru: Teyzemin kimsesi yok. Ben bakıyorum. Teyzem ölünceye kadar bakma akdiyle dairesini bana verecek. Teyzem dairesini bakma akdiyle bana verdiğinde veraset vergisi ödemem gerekiyor mu? Gerekiyorsa ne kadar vergi ödemem gerekecek? Çalışmadığımdan vergi ödeme gücüm yok.

Cevap: İvazsız(karşılıksız, bedel ödemeden) olarak bir şahıstan diğer bir şahsa intikal eden mal ve haklar veraset ve intikal vergisine tabi olduğundan, veraset vergisi beyannamesi ile beyanda bulunmak ve veraset ve intikal vergisi ödemek gerekiyor. 818 sayılı Borçlar Kanunun 511 nci maddesi hükmünce düzenlenen ölünceye kadar bakma akdiyle, taraflardan biri diğerine ölene kadar kendisine bakma ve onu koruyup gözetmesi şartıyla mal(gayrimenkul vb. gibi) veriyor. Ölünceye kadar bakma akdiyle yapılan bağış ve hibelerin, ivazsız intikal olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da veraset ve intikal vergisine tabi tutulamaz. Teyzenize ölene kadar bakmanız şartıyla, teyzenizin vereceği daire için veraset vergisi ödem yükümlüğünüz yok.