İbrahim Işıklı Dünya

Sağlık sisteminde son 3 yılda çok değişti. Üç yıl önce birçok kişinin hayal bile edemeyeceği düzenlemeler yapıldı.

Özellikle Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının sağlık haklarında çok önemli açılımlar oldu. Başta özel sağlık kurumlarında tedavi imkanı ve serbest eczanelerden ilaç temini olmak üzere vatandaş memnuniyetini öne çıkaran bu yenilikler maliyete takıldı. 18 Eylül 2009 Cuma günü Resmi Gazete?de yayınlanan iki tebliğ ile SGK sigortalıları, yeşil kartlılar, emekliler ve de devlet memurlarının muayene ve tedavilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Daha önce, devlet hastanelerinde 3 TL, eğitim hastanelerinde 4 TL, üniversite hastanelerinde 6 TL ve özel hastanelerde ise (daha sonra iptal edilmişti) 10 TL olarak katılım payı alınıyordu. Yapılan son düzenleme hastanelerde muayene ve tedavilerde 1 Ekim 2009 tarihinden zamlı para ödeyecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nde yapılan değişiklikle SGK sigortalılarının sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları;

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL,

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,

Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

Olarak belirlenmiştir. Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmaz, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılacaktır.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecektir.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden,

b) Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilecektir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3TL?lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

Yapılan bir değişiklikle 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL?nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır.

Sağlık Bakanlığı?nca belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için ıskonto %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktır. Mahsuplaşma nedeniyle mevcut ıskontosu %11?in altında olan ilaçlarda ilave %13 ıskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut ıskontosu %24?ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 ıskonto uygulanmayacaktır.

Kamu görevlileri;

18 Eylül 2009 günü Resmi Gazete?de yayınlanan ?Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (sıra no:12)? ile 1 Ekim 2010 gününden itibaren, Kamu görevlileri de, Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (sıra no: 12) ile

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,

Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

Katılım payı ödeyecek. Yine, Yeşil Kartlılar ise;

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL, İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, Ödeyecekler.

Protez ve ortezlerde katılım payı

Protez ve ortezler için; protez ve ortezler için; kamu görevlileri %20 oranında, Yeşil Kartlılar ise %10 oranında katılım payı alınacaktır. Katılım payı, kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Protez ve ortezler için alınacak katılım payının tutarı, protez ve ortezlerin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde 75?ini geçemeyecek (16 yaşından büyük işçiler için brüt asgari ücret 01.07-31.12.2009 tarihleri arasında 693 TL olup, yüzde 75=) 519,75 TL olarak belirlenmiştir). Yüzde 75?lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilecek ve bunların toplam bedeli yerine her birinin bedeli esas alınacaktır.

Kapatamayacağınız kapıları açmayacaksınız. Sağlıkta verilmiş hakların geri alınması şüphesiz iktidara olumsuz yansıyacaktır. İktidara sosyal güvenlik sisteminde akıl hocalığı yapanların her biri şimdi bir sağlık kurumunun veya ilaç üreticisinin üst yönetiminde.

Daha önce de birkaç kez uyarmıştık ama maalesef uyarılarımıza dikkate alınmamıştı. Umarız sağlık sistemimiz daha da kötüye gitmez. Çünkü bu ülke hepimizin. Fütursuz ve beceriksiz idarecilerin baş tacı olmasının bedelini bu toplum ödememeli.