[quote][size=10pt]Şevket Tezel

Soru: Eşi kanser hastası olan 1951 doğumlu erkek yakınımın 2 bin 700 SSK prim günü ve 4,5 yılı borçlu olmak üzere 25 yıllık Bağ-Kur sigortalılığı bulunuyor. Bağ-Kur'un borcu nedeniyle aylık bağlamadığı, borcunu ödeme durumu da olmayan yakınım için bir çıkış yolu yok mudur? Kazım ÖZKAYA

Cevap: Hizmet birleştirme zorunlu bir işlem değildir. Askerlik borçlanması da yaparak bir an önce SSK'dan 3 bin 600 günü tamamlayıp aylık talebinde bulunur ve ret işlemi üzerine İş Mahkemesinde dava açarsa "Sigortalının birleştirilmesini talep ettiği kurumlardaki primi ödenmiş hizmetleri toplamı üzerinden SSK'ca bağlanacak yaşlılık aylığı parası, Bağ-Kur hizmetlerinin de birleştirilme yoluyla Bağ-Kur'dan bağlanacak yaşlılık aylığı parasından çok daha fazla olduğu gibi, 21. Hukuk Dairesinin bozma kararında dayandığı yasadaki sözcükten hareket edildiğinde Bağ-Kur'dan aylık bağlanabilmesi için davacıya Bağ-Kur kapsamına alındığı tarihten itibaren birikmiş prim ve gecikme zamları toplamını kuruma ödemesi külfeti yüklenmiş olur ki, bu husus sosyal güvenlik sistemi ile yasanın amacına da aykırılık oluşturur. Yasanın amacı sözle çelişiyorsa, söze değil öze önem verilmek gerekir" görüşündeki Yargıtay HGK kararı doğrultusunda SSK'dan aylık bağlatabileceğini düşünüyorum.
...
Tamamı