[quote][size=10pt]Şevket Tezel

Soru: 1957 doğ. 1975-1982 arasında E.S.'na bağlı olarak çalıştım. 1996'da ise kısa bir çalışma süresinde 5 günlük SSK primim yatırıldı. E.S.'na tabi geçen günlerimin SSK'ya devredilmesi için yazdığımda E.S.'daki günlerimin zaman aşımına uğradığı söylendi. Emekli olabilmem için ne yapmam gerekli? Güler KAPKAN

Cevap: SGK'nın 2009/37 sayılı Genelgesine göre istifa etmek suretiyle görevinden ayrılanların, borçlandırılacak veya ihya edilecek hizmetleri ile birlikte 5510 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve 5434 sayılı Kanuna (mülga hükümleri dahil) göre aylık bağlanması şartlarını taşımaları halinde borçlanma ve ihya işlemleri yapılabiliyor. İhya işlemini düşük bir bedelle gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra en az bin 255 gün SSK'lı çalışarak 3 bin 600 günü tamamlarsanız.
...
http://www.alitezel.com.tr/tezel/yaz...er.php?id=3100