[quote][size=10pt]Memurlar ve 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeliler İçin Prim Bildirim Süresi Öne Çekildi

Aylıklarını her ayın 15?inde peşin alan memurların ve 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli personelin (4/c sigortalılarının) aylık prim ve hizmet belgelerinin görev yaptıkları kurumlarca e-sigorta yöntemiyle bildirilme süresi aylığın ödendiği ayın sonu iken o ayın 25?ine çekilmiş bulunuyor. Buna göre bu kapsamdaki çalışanların 15 Ekim 2009?da alacakları aylıklarına ilişkin bildirimlerin 25 Ekim 2009 saat 23.59?a kadar yapılması gerekiyor.
4/c sigortalılarından görevden uzaklaştırılması veya görevine son verilmesine rağmen idari tasarrufla ya da yargı kararı ile görevlerine iade edilenler için geriye yönelik olarak ödenen aylık, ücret veya tahsisata ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayarak onuncu günün (Daha önce 15. gündü) sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Soru: 1994 ve 1997 yıllarında 45?er gün SSK?lı olarak çalıştıktan sonra 2001 yılından itibaren E.S.?na bağlı çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? 2006?dan bu yana Tarım Bağ-Kurlu olan eşim Bağ-Kur?dan ilişiğini keserse yatırdığımız primleri geri alabilir miyiz? İşsizlik parası alabilir miyiz? Metin KARA

Cevap: SSK?lı günleriniz dahil olmak üzere 25 yıl hizmet süresini ve 60 yaşı doldurarak E.S.?den emekli olabilirsiniz. Eşinizin Tarım Bağ-Kur?dan primlerini geri alması yararına olmaz. Çünkü 01.10.2008 tarihi öncesindeki primlerini bu tarihe kadar farksız olarak geri alır. İşsizlik ödeneği hizmet akdine dayalı çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlara verilen bir ödenek olduğundan Bağ-Kur?lulara tanınan bir hak değildir.
Şevket Tezel
http://www.alitezel.com.tr/tezel/yaz...er.php?id=3123