Resul KURT info@resulkurt.com

5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler takip ve tahsili gereken SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyecek.
5510 Sayılı Kanun?da haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilecektir.

Bu düzenlemeyle SGK alacakları ve nafaka borçları dışında borçlunun muvafakatı olmadan açılan haciz taleplerinin Kuruma intikal ettirilmeden icra müdürleri tarafından reddedilmesi gerekmektedir.

28/2/2009 (dahil) tarihi itibariyle SGK?ndan gelir/aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarına nafaka borçları dışında ilgililerin muvafakatı bulunmadan haciz uygulanmaması gerekmektedir.

28/2/2009 tarihinden önce açılan veya halen sırada bekleyen haciz talepleri için ilgili icra müdürlüğünden kesintinin durdurulduğuna dair yazı gelmediği sürece gelir/aylıklardan kesinti yapılacaktır.
...
http://www.stargazete.com/gazete/yaz...isi-216631.htm