[quote][size=10pt]Ali Tezel

Cinsiyet değiştirme malülen emekli etmez ama erken emekli eder--KİK'ten açıklama geldi--Kamuda hele SGK'da avukat olmak zor

Tıbbi gereklilik olsa bile operasyon sonrasında cinsiyet değiştirenlerin malülen emekli edilmesi yasal olarak mümkün değil, zira malülen emekli olabilmek için en az yüzde 60 oranında işgöremez raporuna ihtiyaç var...

Ancak, cinsiyet değiştirenler daha doğrusu erkek iken kadın olanlar artık emeklilik hesaplamasında kadın gibi dikkate alınacağından eskisine göre en az 5 yıl daha erken emekli olurlar...
...
http://www.alitezel.com.tr/tezel/yaz...er.php?id=3137