Hiçbir işte çalışmayanlar SGK?lı olabilir mi?SOSYAL güvenlik reformu öncesinde çalışanlardan işçiler SSK, memurlar T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanlarının 506 s. Kanunun Geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklara tabi olarak emekli olmuşlardır. 20.05.2006 tarihinde kurulan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı? da belirtilen tüm kurumlara tabi çalışanları kapsam alanına almıştır.
SGK?lı olarak emekli olmak için kural olarak bir işte çalışmak ya da faaliyette bulunmak gerekirken bu kuralın istisnası hiçbir işte çalışmadan isteğe bağlı olarak kendi primini yatırarak emeklilik koşullarını yerine getirerek emekliliğe hak kazanmaktır.
Gerekli şartlar
- 1. Türkiye?de ikamet etmek
01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye?de ikamet etme şartı aranmaktadır. Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye?de ikamet şartı aranmamaktadır.
- 2. 18 yaşını doldurmuş olmak
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için SGK? ya müracaat tarihinde 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir. 18 yaşın tespiti isteğe bağlı sigortalılık müracaat tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle belirlenmektedir.
Örnek- 01.10.1992 tarihinde doğan sigortalı S.HAREM, Kurum kayıtlarına 01.10.2010 tarihinde intikal eden isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile isteğe bağlı sigortalı olmak için başvurmuştur. Bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılık müracaat tarihindeki yaşı 01.10.2010-01.10.1992 = 18 yaş olduğundan isteğe bağlı sigortalı olabilecektir.
- 3. Zorunlu sigortalı olmamak veya 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olup ay içinde 30 günden az çalışmak
İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin, sigortalılıklarının başlayacağı tarihte (4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklarda sigortalı olarak çalışmamaları gerekmektedir.
(4/1-a) kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar isteğe bağlı sigortaya pim ödeyerek noksan sürelerini 30 güne tamamlayabileceklerdir.
- 4. Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almamak
a) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK?dan malullük, yaşlılık aylığı almayanlar,
b) Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri/aylığı alanlar, diğer koşulları taşımaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.
Başvuru nasıl yapılacak?
İLK defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği SGK tarafından hazırlanan ?İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi? ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır. Söz konusu belgelerin adi posta veya kargo ile gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde ise postaya veriliş tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.
- Sigortalılık ne zaman başlamış sayılmaktadır?
İSTEĞE bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalı giriş bildirgesinin veya tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talep dilekçesinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır. Söz konusu belgelerin adi posta veya kargo ile gönderilmesi ya da SGK?ya doğrudan verilmesi halinde isteğe bağlı sigortalılık bildirge veya dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilmesi halinde ise postaya verildiği tarihi takip eden günden itibaren başlatılacaktır.
Örnek 1- Sigortalı (Z. Tecir) isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini 07.12.2009 tarihinde adi posta ile Kuruma göndermiş söz konusu belge 03.01.2010 tarihinde SGK kayıtlarına intikal etmiştir. Bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 04.01.2010 tarihinde başlatılacaktır.
Örnek 2- Sigortalı (C. Celtik) isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini 11.11.2009 tarihinde SGK?ya elden vermiştir. Bu sigortalının isteğe bağlı sigortalılığı 11.11.2009 tarihinde başlatılacaktır. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihler arasında başlayıp biten zorunlu sigortalılık sürelerinin bulunduğu tespit edilen sigortalıların, zorunlu sigortalılık süreleri ile çakışan isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilmektedir. Sigortalının talebi halinde, iptal edilen isteğe bağlı sigortalılık süresine ait primleri iade veya doğacak borçlarına mahsup edilmektedir.
İSA KARAKAŞ