Özürlülerin Emekliliğinde Aylık Bağlama Oranı


Soru: 02.06.1978 doğ. 01.10.1995?te sigortalılığım başladı ve 32 gün çalıştım. Daha sonra 23.09.1996?da başka bir yerde işe başladım. Yüzde 54 engelliyim ve vergi indirim belgesiyle çalışmaktayım. Halen 2 bin 800 günlük primim mevcut. Sigorta başlangıç yaşımı ve emeklilik tarihim nedir? Özürlü emekliliğinde aylık bağlama oranı (ABO) yüzde 60'dan az olamaz deniyordu. Yeni kanunda bu oran değişti mi? D.K.

Cevap: Sigortalılık süreniz 18 yaşın dolum tarihi (02.06.1996) olup bu tarihte sayılan başlangıcınıza ve engel yüzdenize göre 17 yıl ve 3 bin 920 güne tabi olacağınızdan 3 bin 920 günü tamamlamış olmak şartıyla 02.06.2013?te 17 yılı tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
506 sayılı eski Kanunun 61. maddesine göre en az yüzde 40 özür raporuyla vergi indirim hakkından yararlanan sigortalılara bağlanacak aylıkların ABO?su yüzde 60?tan az olamıyordu. Oysa 5510 sayılı SSGSS Yasasının geçici 10. maddesine göre ilk defa 01.05.2008?den sonra sigortalılığa başlayan sigortalılar hakkında da 5 bin 400 günden az olamayacak. Yeni Kanunla her yıl yüzde 2?den hesaplandığından bu oran yüzde 30?a tekabül ediyor. Ancak 01.10.2008?den önce 3 bin 600 günü doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3 bin 600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için yüzde 3 oranı esas alınacak. Yeni Kanundan önce sigortalı olanlar için üç aşamalı aylık hesaplama sistemi uygulanacağından etkilenme tedrici olacak.

Şevket Tezel