SGK trafik kazalarını ödüyor mu?Soru: Sadettin Bey, benim dayım geçtiğimiz hafta bir trafik kazası geçirdi. Kendisi Bağ-Kur kapsamında sigortalı ve kendine ait bir mağaza işletiyor. Kaza sonrası bir özel hastaneye kaldırıldı ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ancak dayım Bağ-Kur primlerini düzenli ödediği ve SGK'ya borcu olmadığı halde, hastane tarafından kendisine yüksek tutarda fatura çıkartıldı. Gerekçe olarak da SGK'nın trafik kazalarını karşılamadığı, trafik kazalarının trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketleri tarafından karşılanacağı söylendi. Peki, dayımın sosyal güvencesinin hiçbir anlamı yok mudur? Kendisinin düzenli bir şekilde prim ödemesi boşuna mıdır? Özel hastanenin bize yaptığı açıklama doğru mudur, yoksa bizden para almak için bahane midir? Bilgi verirseniz ve tavsiyede bulunursanız çok memnun olurum.

Cevap: Değerli okurum, aslında sosyal güvenlik reformu kapsamında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde, trafik kazalarının SGK' tarafından karşılanmayacağına dair herhangi bir hüküm yok. Hatta halen yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliği'nde trafik kazaları, SGK'ya fatura edilebilecek hizmetler arasında sayılmıştır. Ancak SGK, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan düzenlemeyi gerekçe göstererek, trafik kazalarına ilişkin sağlık hizmetlerini ödemekten haklı olarak imtina etmektedir. Zira söz konusu düzenlemede, trafik kazaları sonucu gelen yaralı ve hastalara, resmi-özel bütün sağlık kurumlarında gerekli müdahalenin yapılacağı ve hizmet bedelinin ilgili sigorta şirketinden tahsil edileceği hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla dayınızın kaldırıldığı özel hastane tarafından yapılan açıklama doğrudur. Yani dayınızın Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması ve sigorta primlerini düzenli ödemesi, trafik kazası sonrası aldığı sağlık hizmeti açısından bir anlam ifade etmemektedir.

Düzenleme gerekiyor...

Öte yandan, SGK'nın trafik kazalarını karşılamaması ve bu vakaları sigorta şirketlerine havale etmesi yasal olarak yerinde bir tutumdur. Ancak uygulamada bürokratik işlemlerden ve ödemelerdeki gecikmelerden dolayı pek çok mağduriyetler yaşanmaktadır. Bize göre, trafik kazalarının da diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi doğrudan SGK'ya fatura edilmesi, bedelin SGK tarafından ilgili hastaneye ödenmesi, daha sonra SGK'nın ilgili sigorta şirketi ile mahsuplaşılması mağduriyetlerin önlenmesi açısından daha yerinde olacaktır.

Doğum borçlanması için ne kadar öderim?

Soru: Sadettin Bey, öğrendiğim kadarıyla benim bir çocuğumun doğumundan dolayı 1 yıl 4 ay 10 gün doğum borçlanması hakkım varmış. Ben bu süreyi borçlanmak istersem SGK'ya en az ne kadar ödeme yapmam gerekir? Bu ödemeyi taksitlerle yapma şansım var mı?

Cevap: Değerli okurum, bahsettiğini süre sosyal güvenlik hesabında 490 güne tekabül eder. Bu süreyi en alt tutardan borçlandığınız taktirde bugün için 3.622 TL ödersiniz. Borçlanma bedelini taksitlerle ödeme imkânınız bulunmuyor. Söz konusu bedeli, borcun size tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeniz gerekiyor.

Prim günüm doldu. Yaşı beklerken sağlık yardımlarını nasıl alırım?

Soru: Sadettin Bey, ben emeklilik için gerekli prim günümü doldurdum. Ancak yaş şartını yerine getirebilmem için önümde iki yıl var. Şimdi işimden ayrılsam, bu iki yıl zarfında kendimin ve eşimin sağlık sigortasını nasıl sağlayabilirim?

Cevap: Değerli okurum, 5510 Sayılı Kanun, sadece genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya imkân veriyor. İşten ayrıldıktan sonra zaten 100 gün daha sağlık güvencesi kapsamında olacaksınız. Bu süre sonunda bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurarak, sadece genel sağlık sigortası primlerinizi ödemek istediğinizi belirtirseniz, ilk 30 günlük primi ödedikten sonra aktivasyon işleminiz yapılacaktır. Bundan sonra da hem siz hem de eşiniz sağlık yardımlarını almaya başlayacaksınız.

Sadettin ORHAN